Program sangerstevne Røros

Lørdag 11. juni 09:00 – 09:45 Fellesoppvarming med Thomas Caplin– Røros kirke 09:45 – 12:00 Åpen vurdering med Thomas Caplin – Røros kirke 10:45 – 11:45 Flere øvingsmuligheter i Sangerhuset + Menighetshus 12:00 – 12:30 Åpningsseremoni / felleskor ‘Vitae Lux’ – Røros kirke 12:30 – 13:30 Lunsj – Sangerhuset + Menighetshus + et par stasjoner […]